Studente se Rol in Die Tlokwe Verkiesing

Vandag is 3 Augustus 2016. Politieke kenners voorspel dat die verkiesing so interessant gaan wees soos die 1994 verkiesing. As student, is daar baie gefokus op studente in die Potchefstroom-area. Sonder die studente is Potchefstroom maar leeg, so dit is ‘n definitiewe groot rol wat studente speel in die verkiesing.

Baie studente het hulle opinie oor hierdie onderwerp gelug. Die dag voor die verkiesing het ʼn paar studente met my gesels.

Charonike Nel, koördineerder van studente media, se in die bogenoemde video dat “100 sente maak ‘n Rand, en sonder jou sent kan daar nie ‘n Rand wees nie. Jy moet stem.” ‘n Ander student, Juanre van der Westhuizen, sê dat hy dink dis belangrik as ‘n student om te wys dat jy ‘n opinie het as gevolg van politiek.

ʼn Paar studente het ook op verkiesingsdag hul mening gelug; Bernadette Jacobs, ʼn derdejaarstudent op die NWU-Puk het gese dat dit ons plig as gemeenskap is om te stem. Marli Oosthuizen, ʼn tweedejaarstudent op die PUK, het gesê dat mense nie mag kla as hulle nie gestem het nie.

All-focus
Bernadette Jacobs en haar vriende wat in die stemry staan.

Volgens Prof. Fika Janse van Rensburg, rektor van die Noordwes-Universiteit Potchefstroomkampus, moet studente die geleentheid om te stem benut.

“Elke persoon wat nie stem nie, veroorsaak dat die meting wat deur die stemmery plaasvind, nie akkuraat is nie. Die feit dat dit op die Potchkampus goed gaan, moenie tot gevolg hê dat studente dink daar is mense wat wel sorg dat alles bly goed gaan nie. Potchefstroom en Suid Afrika het juis ook jou mening nodig,” het hy gesê.

Voormalige PUK rektor, Prof. Annette Combrink het ook die volgende te se gehad oor die studente wat moet stem. Kyk na die video hier.

Volgens ʼn vooraf persoonlike opname het 88% van die studente wat registreer het, waarmee ek gesels het, gaan stem.

Die stempunt by die Kandelaar kerk die oggend om nege-uur.

 

IMG_20160803_081734
Studente nie gepla deur koue nie.

Jean-Mari Redelinghuys vertel van haar pa wat in Kanada drie ure gery het om te gaan stem by die Suid-Afrikaanse ambisade. Kyk na die video hier.

Baie lede van die gemeenskap was omgekrap oor die Ventersdorp en Potchefstroom samesmelting. Baie het in die plaaslike koerant, die Potchefstroom Herald, daaroor gekla, ander deur middel van sosiale media asook ʼn hele paar mense waarmee ek gepraat het deur die dag.

Elaine van der Aardt, ʼn tweedejaarstudent, se dat sy ʼn baie slegte gevoel het oor die samesmelting en dat daar ʼn definitiewerede daarvoor is. Sy het ook gese dat dit onregverdig is, omdat “ons as gemeenskap geen se in die samesmelting gehad het nie.”

Op die einde van die dag het die ANC die Tlokwe munisipaliteit gewen, maar ook net-net. Die nuwe Tlokwe-munisipaliteit is in 67 setels ingedeel. Met 34 setels het die ANC gewen en 33 is gevat deur die DA.

26 Miljoen mense het geregistreer om aan die verkiesing deel te neem. ‘n Totaal van 64% landswyd het gaan stem.